99 laptopów i 5 tabletów otrzymali mieszkańcy Gminy Dopiewo w ramach projektu rządowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Urządzenia pozyskał Urząd Gminy, przeprowadzając nabór wniosków i występując o grant. Przekazanie sprzętu dzieciom i wnukom byłych pracowników działającego kiedyś w Gminie Dopiewo Państwowego Gospodarstwa Rolnego Konarzewo miało miejsce 2 grudnia w Konarzewskim Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym.

Otwierając spotkanie, Wójt Paweł Przepióra życzył osobom, które przyszły odebrać sprzęt informatyczny, satysfakcji z jego użytkowania. Symbolicznie wręczył laptopy i pogratulował 7-letniej Amelii Kleszcz - najmłodszej uczestniczce projektu i 20-letniemu Wojciechowi Kaczmarkowi - najstarszemu spośród beneficjentów. Każdy z właścicieli nowych urządzeń musiał dopełnić formalności, by móc zabrać komputer do domu.

Grant pokrył w 100 procentach koszty zakupu sprzętu komputerowego przez Gminę Dopiewo dla mieszkańców. Otrzymała ona dla nich dofinansowanie w wysokości 252,5 tys. zł. W wyznaczonym terminie naboru w Urzędzie Gminy Dopiewo zostało złożonych 108 wniosków, z czego pozytywną weryfikację przeszły 104. Wśród uczestników większość, bo 80 to uczniowie szkół podstawowych.

Regulamin przewidywał możliwość przekazania sprzętu uczniom szkół podstawowych i średnich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Udział w konkursie mogły wziąć gminy posiadające status gminy popegeerowskiej. Uprawnionych było prawie 1600 gmin. Nabór deklaracji przeprowadzony został w październiku 2021 r. Pierwotnie przewidywano rozdysponowanie środków w wysokości 80 mln. zł, ale na skutek dużego zainteresowania programem instytucja zarządzająca grantem podniosła pułap do prawie 590 mln.  

Nazwa projektu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Inne artykuły dotyczące programu:

MW, AM
Fot. MJ, AM

komputery.jpg