Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie rozpoczął przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla zarządzanego przez Gminę Dopiewo.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie jest:

  • niedokonanie zakupu węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę,
  • posiadanie uprawnienia przez gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi wnioskodawca, do dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego można składać:

Osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo.

Elektronicznie za pośrednictwem portalu ePuap z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego (dołącz wypełniony formularz wniosku i podpisz pismo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
 

WNIOSKI:

Plik wniosek-o-wegiel-1.docx
PDF icon wniosek-o-wegiel-1.pdf
PDF icon instrukcja-dla-wnioskodawcow-1.pdf
PDF icon cennik-transportu.pdf

węgiel