Zakończył się pierwszy etap remontu zabytkowego pałacu w Dąbrówce, w ramach którego został wymieniony cały dach obiektu. Ponadto wykonano nową instalację odgromową oraz izolację fundamentów.

25 listopada 2022 roku Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra, Powiatowy Konserwator Zabytków Wiesław Biegański wraz z przedstawicielami wykonawcy i użytkownika obiektu odbyli spotkanie dotyczące odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, jakim jest pałac w Dąbrówce. W wyniku wizji lokalnej bez zastrzeżeń odebrano wszystkie wykonane prace. Koszt całej inwestycji to ponad 600 tys. zł, z czego 110 tys. zł stanowi dotacja ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

Zabytkowy pałac w Dąbrówce pochodzi z drugiej połowy XIX w. i został zbudowany przez zasłużoną dla lokalnej społeczności rodzinę von Tempelhof. Znajduje się on północno-zachodniej części parku krajobrazowego z XVIII w. Zarówno pałac, jak i park wpisane są do rejestru zabytków. Po II wojnie światowej przejęło go państwo. Od tego czasu pełni funkcje oświatowe. Do 2003 r. mieściła się w nim publiczna szkoła podstawowa, a następnie szkoła społeczna, prowadzona przez „Stowarzyszenie dla Przyszłości”. Kilka lat temu nadano jej imię podróżnika Kazimierza Nowaka”.

Dzięki uprzejmości obecnego właściciela parku, którym jest RSP Dąbrówka i współpracy z samorządem, park jest dostępny dla mieszkańców i podobnie jak tworzone w jego sąsiedztwie przez gminę obiekty służy rekreacji. W sąsiedztwie powstał plac zabaw, mini boisko i pumptruck.


Dotacja w ramach naboru powiatu poznańskiego w 2022 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

MJ
fot. MJ i A. Meller