Podajemy numer gminnego Telefonu Antysmogowego: 722 323 362, obsługiwanego przez Straż Gminną w Dopiewie.

Wszystkich, którzy stwierdzą na terenie Gminy Dopiewo niepokojące oznaki, świadczące o zatruwaniu powietrza poprzez spalanie materiałów do tego nieprzeznaczonych (żółty, pomarańczowy lub bardzo czarny kolor dymu, nieprzyjemna woń, itp.), prosimy o skorzystanie z numeru Telefonu Antysmogowego Gminy Dopiewo.

Straż Gminna sprawdzi każde zgłoszenie. W przypadku braku kontaktu, spowodowanego np. interwencją strażników w terenie, prosimy o wysłanie wiadomości tekstowej sms.

Przy okazji przypominamy o Telefonie Alarmowym, którym dysponuje patrol Straży Gminnej w Dopiewie: 512 457 977 lub 112

Straż Gminna w Dopiewie

Telefon Antysmogowy