27 listopada 2022 roku, Żelazne Gody obchodzili Państwo Helena i Dominik Manyś mieszkańcy Dopiewa. Życzenia okolicznościowe, kwiaty oraz kosz upominkowy na ręce Jubilatów złożył Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra.

Na ręce Jubilatki został złożony dyplom uznania i bukiet kwiatów, a kosz upominkowy powędrował do Pana Dominika. Wójt gratulował wspólnie przeżytych 65-lat, Jubilatom życzył zdrowia, spełnienia marzeń i jak najwięcej powodów do radości.

Pani Helena urodziła się i mieszka w Dopiewie, Pan Dominik pochodzi z Opalenicy. W młodości, gdy Pan Dominik pracował jako maszynista na kolei w Zbąszynku, a Pani Helena w cukrowni, wpadli sobie w oko na organizowanej dla pracowników potańcówce.  

Państwo młodzi ślub cywilny wzięli 65 lat temu 27 listopada w USC w Dopiewie. Dom rodzinny budowali jak wszystko w tamtych czasach sposobem gospodarczym, przy pomocy sąsiadów i ludzi dobrej woli. Sami kopali fundamenty i wypalali własne cegły z gliny, którą dużo wcześniej sami pozyskiwali.

W czasach stalinowskich Pan Dominik jako młody 19 letni chłopak - syn powstańca Wielkopolskiego, został osądzony jako wróg narodu i przez 5 lat przebywał w więzieniu. W latach 90. został członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – organizacji kombatanckiej zrzeszającej obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość kraju w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów i stalinowskich łagrów.

Po ślubie Pan Dominik podjął prace jako maszynista na kolei w Poznaniu, wcześniej pracował również w fabryce maszyn żniwnych oraz przy kopaniu studni głębinowych.

Pani Helena przez 32 lata (od 1958 do 1990 roku) pracowała w Urzędzie Gminy Dopiewo, w budynku na ul. Leśnej 1c, udzielała ślubów cywilnych. W okresie stanu wojennego, po zwolnieniu Pani Urszuli Chojeckiej, została powołana na jej stanowisko jako Sekretarz Gminy Dopiewo, funkcje tę pełniła przez wiele lat. W latach 60, 70 w urzędzie pracowało około 15 osób.

Obecnie Państwo Manyś prowadzą spokojne życie na zasłużonej emeryturze. Jubilatom gratulujemy i życzymy, aby kolejne lata upływały Im w zdrowiu i szczęściu.

BS/fot. BS