Rada Gminy informuję, że w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na rok 2023.
  3. Wypracowanie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034.
  4. Opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Data wydarzenia: 
2022-12-05 15:30