Wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie zagospodarowano zieloną przestań, w ramach której posadzono ponad 500 roślin.

Projekt zieleni wzbogacił wizualnie i funkcjonalnie teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, zwiększył powierzchnię biologicznie czynną, poprzez zdjęcie kostki betonowej i od betonowanie terenu.

Nasadzenia zostały wykonane od strony ul. Kolejowej, dodatkowo obsadzono donice i rabaty na boisku. Łącznie w ramach projektu posadzono rośliny na powierzchni 508 m2 wokół terenu szkoły, na co składają się:

  • 3 szt. drzewa liściaste ze specjalnie przygotowanymi siedziskami,
  • 41 szt. drzewa iglaste,
  • 462 szt. krzewów liściastych, pnączy, bylin i traw rabatowych.

Na realizację inwestycji Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie w ramach Programu: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wysokości 50 tys. zł brutto. Inwestycja została wykonana przez Zakład usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie za kwotę 152 tys. zł brutto. W ramach zadania, sfinansowano usugę sadzenia, palikowania i pielęgnacji.


Celem Programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” jest zachowanie i zwiększenie terenów zielonych, poprawa jakości wód, wykorzystanie na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacja zanieczyszczenia środowiska.

MJ fot. MJ