Rada Gminy informuję, że w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Omówienie projektu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo – część A.
  3. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na rok 2023.
  4. Wypracowanie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034.

 

 

 

Data wydarzenia: 
2022-11-28 15:00