Rada Gminy informuję, że w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Omówienie problematyki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/24.
  3. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na rok 2023.
  4. Wypracowanie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034.
  5. Opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Data wydarzenia: 
2022-11-30 15:00