Od 22 listopada mieszkańcy Gminy Dopiewo mogą  pobrać wniosek węglowy za pośrednictwem strony opsdopiewo.pl lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12.

Samorządowcy z całego województwa 21 listopada wzięli udział spotkaniu w  Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, którego celem było przekazanie przez Wojewodę Wielkopolskiego – Michała Zielińskiego aktualnych informacji na temat dystrybucji węgla. Oprócz reprezentantów 226 wielkopolskich gmin, uczestniczyli w nim przedstawiciele  spółek Skarbu Państwa - PGE Paliwa Sp. z o.o. i Węglokoksu S.A. , które będą zaopatrywać  gminy z terenu Wielkopolski w węgiel. Wziął w nim również udział nasz przedstawiciel - Remigiusz Hemmerling, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Spółką zaopatrującą Gminę Dopiewo w węgiel będzie PGE Paliwa. Konsultacje z przedstawicielem tej firmy, poprzedzające podpisanie umowy, odbędą się w środę 23 listopada. Do Gminy Dopiewo ma dotrzeć węgiel kolumbijski, który obecnie znajduje się w jednym z polskich portów. Miejscem, gdzie zostanie zorganizowany skład węgla dla Gminy Dopiewo będzie plac jednej z firm ze Stęszewa. Stąd wyłoniony przez Urząd Gminy Dopiewo przedsiębiorca będzie transportował go do miejsca dystrybucji dla mieszkańców Gminy Dopiewo, które zlokalizowane zostanie w Konarzewie.

Na spotkaniu zabrakło konkretnej informacji ze strony rządowej o terminach dostawy węgla do poszczególnych miejsc dystrybucji, a to najbardziej interesowało samorządowców.

Link do wniosku i informacji tematycznej na stronie OPS: kliknij tutaj (Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla zarządzanego przez Urząd Gminy w Dopiewie)

AM, fot. R. Hemmerling