Na terenie Gminy Dopiewo powstała nowa ścieżka edukacyjna o tematyce przyrodniczo-ekologiczno-historycznej, realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej „Gmina Dopiewo – natura spleciona z tradycją i historią”” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Głownie zlokalizowana została wzdłuż czerwonego szlaku rowerowego dookoła gminy Dopiewo. Ścieżka składa się z 19 przystanków z tablicami nawiązującymi do walorów przyrodniczo-historycznych terenu, a także aspektów ekologicznych. Trzy lokalizacje stanowią miejsce wypoczynku i wyposażone zostały w gry edukacyjne o tematyce ekologiczno-przyrodniczej i elementy małej architektury: drewniane ławo-stoły, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Dzięki ścieżce mieszkańcy i osoby odwiedzające Gminę Dopiewo będą mogli zapoznać się z ciekawostkami przyrodniczymi i historycznymi z jej terenu. Przemierzając ścieżkę napotkamy 19 przystanków uwzględniających następującą tematykę:

 1. Dąbrowa: Tradycje wydobycia żwiru (przy ul. Leśnej)
 2. Dąbrówka: Zespół rezydencjalno-folwarczny (przy lipie w parku obok pałacu)
 3. Dąbrówka: Krajobrazowy Park Przypałacowy (przy lipie w parku obok pałacu)
 4. Dopiewiec: Bocian czarny w Lasach Zakrzewsko-Palędzkich (przy ul. Wierzbowej)
 5. Dopiewo: Bazar – miejsce tradycji (przy ul. Wyzwolenia)
 6. Gołuski: Obóz pracy w Gołuskach (przy ul. Szkolnej)
 7. Konarzewo: – Glinki: Jezioro Konarzewskie (przy ul. Glinki)
 8. Konarzewo: Pałac i Park (przy ul. Kościelnej)
 9. Konarzewo: Kościół parafialny pw. Św. Marcina i św. Piotra w Okowach (przy kościele)
 10. Lisówki: Jezioro Tomickie (przy ul. Jeziornej)
 11. Skórzewo: Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika (przy ul. Batorowskiej)
 12. Trzcielin: Obszar ochrony ścisłej „Trzcielińskie Bagno” (przy ul. Topolowej)
 13. Trzcielin: Trzy dwory w Trzcielinie (przy Trzcielińskiej strefie rekreacyjnej)
 14. Więckowice: Majątek rodziny Brezów (przy ul. Parkowej)
 15. Zborowo: Jezioro Niepruszewskie (przy ul. Wioślarskiej)
 16. Żarnowiec: Źródełko wywierzyskowe (przy wiacie biesiadnej)

Ponadto utworzono trzy skwerki edukacyjne - miejsca wypoczynku:

 1. Dopiewo - przy Oczyszczalni ścieków i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, poznamy aspekty związane z zanieczyszczeniem wód, a dzieci będą mogły skorzystać z gier edukacyjnych poruszających tematykę segregacji śmieci i recyklingu,
 2. Skórzewo - w parku znajdziemy tablicę edukacyjną o odnawialnych źródłach energii oraz grę o zwierzętach parkowych,
 3. Trzcielin - zamontowano tablicę edukacyjną o formach ochrony przyrody oraz grę o florze i faunie obszaru ochrony ścisłej „Trzcielińskie Bagno”.

Pozostałe artykuły:

Przedsięwzięcie dofinansowano w wysokości 63,5 tys. zł  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt realizacji wyniósł 79,5 zł.

MW, MJ

Tablica edukacyjna przy J. Konarzewskim