Pracownik socjalny pomaga - podaje pomocną dłoń wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują: niesamodzielnym – społecznie, ekonomicznie, zdrowotnie, wykluczonym z głównego nurtu życia społecznego z różnych powodów. Pomaga ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnionym np. od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom, wykorzystywanym, borykającym się z trudną sytuacją rodzinną. Rozpoznaje problemy społeczne i środowiskowe i pomaga je rozwiązywać. Pracuje w terenie, czasem z narażeniem zdrowia i życia podejmując walkę z trudnościami społecznymi. Ale również uczestniczy w wypłacaniu zasiłków i świadczeń potrzebującym i uprawnionym.

Gminną jednostką, zatrudniającej pracowników socjalnych jest Ośrodek PoMOCy Społecznej w Dopiewie. To zespół składający się głownie z Pań, których w dopiewskim OPS-ie pracuje 26. Cały zespół jednak składa się z 27 pracowników, z Panem Jakubem, który jest pierwszym mężczyzną w Dopiewskim OPS-ie. Ostatni rok dla pracowników to nowe wyzwania przed którymi stanęli m.in organizacja akcji pomocowej na rzecz Ukrainy, wsparcie dla uchodźców uciekających przed wojną czy wypłata pomocowego „węglowego” świadczenia oraz rajd rowerowy bez uzależnień, przy których więcej naszych mieszkańców mogło współdziałać. 

Całemu zespołowi Ośrodka życzymy dobrego rozumienia ludzkich problemów, skutecznej ich identyfikacji, bezpieczeństwa podczas pracy w terenie, sukcesów terapeutycznych i nie słabnącej MOCY w niesieniu pomocy.

MJ