Gmina Dopiewo sprzedaje 7 działek budowlanych, położonych w Dąbrowie, o powierzchni od 700 do 770 m2. Cena za 1 m2 wynosi od 230 do 380 zł + VAT (23%).

Zapraszamy do udziału w przetargu. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. w sali nr 103, I piętro (sala konferencyjna) Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1C, od godz. 9.30.

Szczegóły podaje Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dopiewo (dział z ogłoszeniami przetargów) - tutaj.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu, przelewem na konto Urzędu Gminy Dopiewo: Poznański Bank Spółdzielczy- Oddział w Dopiewie Nr 11 9043 1012 3012 0025 9105 0102.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 9 grudnia 2022 roku (w tytule należy podać nr działki, której wadium dotyczy oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu).

W odnalezieniu działki na mapie z pomocą przyjdzie interaktywna mapa pod adresem dopiewo.e-mapa.net

 

Herb Gminy Dopiewo