Zgodnie z procedurą 15 listopada 2022 r. Wójt Gminy Dopiewo - dr Paweł Przepióra przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy – Leszkowi Nowaczykowi projekt budżetu na 2023 r. Do spotkania doszło w Urzędzie Gminy Dopiewo. Jego uczestnicy zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed samorządem, wyrażając przekonanie o kontynuacji dobrej współpracy między Wójtem a Radą Gminy w nowym roku budżetowym.

Wydatki budżetu w 2023 r. zaplanowano na poziomie 229.870.347 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 155.874.468 zł i wydatki majątkowe w wysokości 73.995.879 zł. Z kolei dochody budżetu mają wynieść w przyszłym roku 185.072.290 zł, w tym dochody bieżące 158.779.401,50 zł i dochody majątkowe 26.292.888,50 zł.

- To jest trudny budżet. Finanse samorządów zostały centralnie ograniczone. Mniej mamy wpływów z podatków.  Wydatki majątkowe wyniosą 74 mln zł. Zaplanowaliśmy dużo inwestycji potrzebnych gminie i mieszkańcom – mówi Wójt Paweł Przepióra. - Częściowo będziemy je realizować kosztem zadłużenia, ale będzie ono na bezpiecznym poziomie. Mimo mniejszego strumienia pieniędzy z budżetu państwa, nie planujemy podwyższenia stawek podatków od nieruchomości. Wiemy, że budżety rodzinne mieszkańców naszej gminy, jak i budżety działających w gminie przedsiębiorstw, są i tak poważnie obciążone sytuację makroekonomiczną i w pełni rozumiemy te uwarunkowania - tłumaczy Wójt.

Zatwierdzenie budżetu na 2023 r. przez radnych odbędzie się poprzez głosowanie na grudniowej sesji Rady Gminy Dopiewo, zaplanowanej na 19 grudnia. Radni przyjmą wtedy również wieloletnią prognozę budżetową na lata 2022 – 2030.

Budżet na kolejny rok jest wynikiem konsultacji z radnymi, sołtysami i mieszkańcami. Powstający w Urzędzie Gminy Dopiewo projekt uwzględnia realia finansowe, zadania do zrealizowania, potrzeby i priorytety całej Gminy Dopiewo i poszczególnych jej sołectw.

Szczegóły:

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok - PDF icon kliknij tutaj

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2023-2034 - PDF icon kliknij tutaj

AM, fot. M. Juskowiak

 

Wójt przekazuje budżet 2023 Przewodniczącemu Rady Gminy