Konsultacje społeczne dotyczące projektu, ul. Kasztanowej i części ul. Młyńskiej w Dopiewie

PDF icon d-1.1_ps_mlynska.pdf

PDF icon d-1.2_ps_kasztanowa.pdf

PDF icon d-1.1_ps_mlynska.pdf

PDF icon d-2_ps_mlynska_i_kasztanowa.pdf

Uwagi do projektu budowy ul. Kasztanowej i części ul. Młyńskiej w Dopiewie

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ul. Kasztanowej i części ul. Młyńskiej w Dopiewie

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 30.11.2022 r.

Kontakt:

  • Andrzej Chudziński
  • Referat Inwestycji
Konsultacje drogowe