Sołtysi zapraszają na zebrania wiejskie w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju.

WIĘCKOWICE

Sołtys Sołectwa Więckowice - Anna Kwaśnik serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich , ul. Gromadzka 7 

24 listopada o godzinie 17.00

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Więckowice
  4. Zamknięcie obrad

Projekt strategii - PDF icon ssr_2021_dopiewo_wieckowice.pdf


PALĘDZIE

Sołtys Sołectwa Palędzie - Agnieszka Grześkowiak serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie do Świetlicy Wiejskiej (OSP), ul. Leśna 17 

24 listopada o godzinie 18.30

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Palędzie
  4. Zamknięcie obrad

Projekt strategii - PDF icon ssr_2021_dopiewo_paledzie.pdf

MJ

Data wydarzenia: 
2022-11-24 17:00