Gmina Dopiewo realizuje przedsięwzięcie pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej „Gmina Dopiewo – natura spleciona z tradycją i historią” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Tworzona ścieżka edukacyjna poruszać będzie tematykę przyrodniczo-ekologiczno-historyczną i usytuowana zostanie w głównej mierze wzdłuż czerwonego szlaku rowerowego dookoła gminy Dopiewo.

Na trasie ścieżki przewidziano 19 przystanków z tablicami informacyjnymi nawiązującymi do walorów przyrodniczo-historycznych terenu, a także aspektów ekologicznych. Już zakończone zostały prace nad skwerkami edukacyjnymi w trzech lokalizacjach: Skórzewie, Trzcielinie i Dopiewie, które przewidziane zostały na miejsce wypoczynku. Wyposażone zostały w gry edukacyjne o tematyce przyrodniczej, a także elementy małej architektury:  drewniane ławo-stoły oraz kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Przy Oczyszczalni ścieków i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dopiewie poznamy aspekty związane z zanieczyszczeniem wód, a dzieci będą mogły skorzystać z gier edukacyjnych poruszających tematykę segregacji śmieci i recyklingu.  W parku w Skórzewie znajduje się tablica edukacyjna o odnawialnych źródłach energii oraz gra o zwierzętach parkowych, z kolei w Trzcielinie tablica porusza tematykę form ochrony przyrody a gra dotyczy flory i fauny obszaru ochrony ścisłej „Trzcielińskie Bagno”.

Celem realizowanej ścieżki edukacyjnej będzie upowszechnienie wśród mieszkańców i turystów ją odwiedzających, ciekawostek przyrodniczych i historycznych z terenu Gminy Dopiewo.

Inwestycja dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości ponad 60 tys. zł

 

MW, MJ