W dniu 6 października 2022 r., po pozytywnie rozstrzygniętym postepowaniu przetargowym, zawarta została umowa z wykonawcą – firmą iCOD.pl Sp. z o.o., na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dostawa sprzętu przewidziana jest na drugą połowę listopada. Po otrzymaniu sprzętu, a także przygotowaniu dokumentów przekazania, Gmina będzie kontaktowała się z osobami, które przeszły pozytywnie weryfikacje formalną i merytoryczną złożonych deklaracji.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

Inne artykuły dotyczące programu:

MW