Zakończyły się prace związane z modernizacją terenu rekreacyjnego w centrum miejscowości, tzw. „Doły Konarzewskie” zostały na nowo zagospodarowane, dzięki wygranej w ubiegłorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu obywatelskiego oraz XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W ramach inwestycji wykonana została drewniana wiata z oświetleniem i stołami biesiadnymi, wyznaczono na nowo chodniki, przeniesiony został krąg ogniskowy, przy którym zamontowano ławki. Lokalizację zmieniły urządzenia siłowni zewnętrznej i stoły do ping ponga, które teraz są zamontowane na utwardzonej powierzchni.

Uzupełnieniem wykonanych prac będzie zamontowanie obok wiaty: stacji naprawy rowerów, parkingu rowerowego, mapy m.in. ze szlakami rowerowymi i neonu.

Na teren rekreacyjny składa się również doposażony w poprzednich latach plac zabaw oraz uporządkowana strefa wypoczynkowa przy stawku z podświetlaną fontanną, wykonana również dzięki wygranej w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim w 2016 roku, a także wyprofilowana górka, do zabaw zimowych dla dzieci.

Wykonawcą prac był Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie. Koszt inwestycji to prawie 160 tys. zł, z czego 95 tys. zł. stanowi budżet w ramach budżetu obywatelskiego oraz 50 tys. zł. ze środków z dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” -  jest organizowana w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, którego celem  jest wsparcie inicjatyw mieszkańców wsi i małych miast na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Realizacja konkursu służy podniesieniu jakości życia na terenach wiejskich, aktywizacji i integracji lokalnych społeczności, poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów, a także promocji idei odnowy wsi.

„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

MJ
fot. M. Juskowiak i  A. Meller