W dniu 20 października 2022 roku w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców pn. „Forum z Energią”. Wydarzenie to było skierowane do przedsiębiorców z gminy Dopiewo zainteresowanych rozwiązaniami w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Bodźcem do organizacji spotkania była sytuacja na rynku energii i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Lawinowo rosnące ceny energii elektrycznej i niepewność działania we wciąż niestabilnej gospodarczo rzeczywistości biznesowej sprawiła, że przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, by zyskać niezależność energetyczną.

Podczas Forum z Energią eksperci skupili się na inwestycji w fotowoltaikę. W pierwszej części spotkania prowadzący opowiedzieli, na co należy zwrócić uwagę planując inwestycję PV. Przede wszystkim, doradca analizując sytuację firmy, pyta o powierzchnie dostępne na terenie przedsiębiorstwa (dachy i grunty) oraz działki, którymi dysponuje klient, umiejscowione poza terenem zakładu. Istotne są również: sposób pracy firmy (zmianowość, wolne dni), aktualna moc przyłączeniowa w przedsiębiorstwie oraz roczne zużycie energii. Dokładny i rzetelnie przeprowadzony audyt jest podstawą do zaplanowania i zaprojektowania efektywnej instalacji fotowoltaicznej maksymalnie dostosowanej do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa.

W drugiej części spotkania organizatorzy przybliżyli uczestnikom proces realizacji inwestycji PV, począwszy od ustalenia zapotrzebowania na energię w przedsiębiorstwie, przez odpowiednie umiejscowienie, dobór urządzeń i projekt instalacji po jej wykonanie. Szczególną uwagę zwrócili na terminy, które wiążą się z przeprowadzeniem takiego przedsięwzięcia. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że w stosunkowo krótkim czasie (około 2 miesięcy) można wykonać instalację fotowoltaiczną jedynie o mocy do 50 kWp. Taka instalacja bowiem nie wymaga uzyskania żadnych pozwoleń, co oznacza że przebieg projektu jest szybki i sprawny. Firmy o dużym zużyciu energii muszą jednak myśleć o większych instalacjach – o mocy powyżej 50 kWp – żeby zaspokoić przynajmniej część swoich potrzeb energetycznych. W tym momencie powinni założyć na ten projekt ponad rok, ponieważ by zrealizować większą inwestycję PV, trzeba uzyskać szereg zgód i pozwoleń. Pierwszą z nich jest decyzja środowiskowa, o którą ubiegać muszą się podmioty, które myślą o instalacji na gruncie zajmującej ponad 1 ha (instalacja ok. 650 kWp i większa). Na decyzję środowiskową trzeba czekać około 4 miesiące. Następnym dokumentem jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą trzeba uzyskać, jeśli dla terenu, na którym ma powstać instalacja PV, nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Termin? Około 3 miesiące. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do właściwego operatora sieci elektroenergetycznej w celu uzyskania zgody i technicznych warunków dla potrzeb przyłączenia instalacji PV do sieci. Na wydanie warunków przyłączenia czeka się od 4 do 6 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca uzyska zgodę od zakładu energetycznego na planowaną moc instalacji PV, pozostaje ostatni etap – uzyskanie pozwolenia na budowę, co trwa około 2,5 miesiąca. Sumując wszystkie terminy, realizację inwestycji można zacząć po około lub ponad roku organizowania wszystkich formalności. Jeśli więc przedsiębiorca jeszcze przez rok ma zawartą umowę z zakładem energetycznym opartą o bardzo korzystną stawkę to, myśląc o bezpieczeństwie energetycznym i finansowym po jej zakończeniu, już teraz powinien rozpocząć realizację inwestycji w PV.

Tematyką ostatniej części spotkania byli szczególnie zainteresowani jego uczestnicy. Jednym z najważniejszych aspektów związanych z inwestycją w fotowoltaikę, z uwagi na wysokość ponoszonych wydatków, jest jej finansowanie. Prowadzący opowiedzieli o formach finansowania, które oferują banki oraz towarzystwa leasingowe, a ekspert z firmy doradczej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorców – przedstawił aktualne formy wsparcia dla inwestycji biznesowych.

Spotkanie zakończyło się serią pytań ze strony uczestników i rozmowami o specyficznych uwarunkowaniach w przedsiębiorstwach, które reprezentowali uczestnicy wydarzenia. Wszyscy jednak byli zgodni – i to stwierdzenie jest dobrym podsumowaniem tego spotkania – że warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę w firmie, by zyskać niezależność energetyczną, a decyzji nie należy odkładać na ostatni moment.

Organizatorem wydarzenia była firma działająca na rynku odnawialnych źródeł energii od prawie 20 lat. Zespół tworzą doświadczeni doradcy, projektanci, technicy i instalatorzy.

KH
www.pitern.pl