Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 22 października 2022 r. o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Dopiewie, po której nastąpi ceremonia pogrzebowa na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Dnia 18 października w wieku 97 lat zmarł Leon Guderski - rolnik z Dopiewa, który jako pierwszy założył hodowlę owiec w Gminie Dopiewo oraz rozpoczął prowadzenie specjalistycznych upraw, które były wykorzystywane jako materiał siewny przez Centralę Nasienną. W 2018 roku podczas Gminnych Dożynek w Dopiewie został wyróżniony Odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa.

W latach 1990 - 1994 sprawował mandat radnego Gminy Dopiewo. Leon Guderski był honorowym druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie oraz honorowym prezesem Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

W ostatnich latach aktywnie działał jako nieoceniony świadek historii Dopiewa, dzieląc się swoją wiedzą, wspomnieniami oraz pamiątkami dotyczącymi XX - lecia międzywojennego w Dopiewie oraz okresu II wojny światowej. Uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą szkolną przybliżając m. in. historię działalności dopiewskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz wznowienia dopiewskiej parafii w 1938 r.

J. Kortus