Jeden z sześciu Wawrzynów Pracy Organicznej przyznany przez Unię Wielkopolan, otrzymała mieszkanka Palędzia, pani Maria Popowska, wieloletnia Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka. Dekoracja odbyła się 19 października w poznańskim Hotelu Bazar w Białej Sali, podczas Gali XI Dni Pracy Organicznej.

Kulminacyjnym punktem obchodów XI Dni Pracy Organicznej, było złożenie kwiatów przez samorządowców, Laureatów, młodzież szkolną i mieszkańców przed Pomnikiem lekarza, społecznika - Karola Marcinkowskiego. W tym roku partonem obchodów był Maksymilian Jackowski. W ramach uczczenia pamięci odwołujacej się do Powstania Wielkopolskiego uczestnicy XI edycji obchodów przeszli do Bazaru Poznańskiego, w którym odbyła się Uroczysta Gala oraz wręczenie nagród. Gali w Bazarze towarzyła wystawa tematyczna WOLNA-ORGANICZNA-WIELKA poświęcona historycznym i współczesnym Organicznikom.

Podczas uroczystości w Bazarze Poznańskim wręczono dwie Odznaki Honorowe i sześć Wawrzynów Pracy Organicznej. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Małgorzata Waszak-Klepka uhonorowała dwóch zasłużonych Wielkopolan: Henryka Szymczaka i Romana Schrődtera odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Po krótkim przerywniku muzycznym w wykonaniu Natalii Karaśkiewicz-Wasilewskiej (śpiew) oraz Michała Zatora (harfa celtycka) uhonorowano sześciu Laureatów unikatowych Wawrzynów Pracy Organicznej.

Wręczenia najważniejszych w tym dniu Laurów dokonał Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka wraz Przewodniczącą Kapituły prof. Agnieszką Ziomek w towarzystwie lokalnych władz, z których terenu pochodzą Laureaci. Osobiście pogratulował mieszkance Palędzia sukcesu, obecny na Gali Wójt Gminy Dopiewo, dr. Paweł Przepióra. Pani Maria otrzymała nagrodę w kategorii Praca na Rzecz Wspólnot Lokalnych.

Wawrzyny Pracy Organicznej w sześciu kategoriach otrzymali:

  • Kategoria EDUKACJA - ANDRZEJ WIECZOREK
  • Kategoria KULTURA - TOMASZ SZPONDER
  • Kategoria PRACA NA RZECZ WSPÓLNOT LOKALNYCH - MARIA POPOWSKA
  • Kategoria PARTNERSKA FORMUŁA BUDOWANIA GOSPODARKI - ALTER S.A.
  • WAWRZYN IM. EMILII SCZANIECKIEJ - BEATA STEPANOW
  • WAWRZYN HONOROWY PRACY ORGANICZNEJ - Prof. ANDRZEJ B. LEGOCKI.

Laureatom serdecznie gratulujemy znakomitych dokonań w sferze organiczności i życzymy dalszej wytężonej pracy.

Na zakończenie dla Laureatów i obecnych na uroczystości gości wystąpiła uczestniczka tegorocznego XI konkursu skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego Barbara Ewa Żołnierczyk.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa WOLNA-ORGANICZNA-WIELKA nawiązująca do historycznych i współczesnych Organiczników.


Maria Popowska jest mieszkanką Palędzia w Gminie Dopiewo, nagrodę otrzymała za aktywną i ofiarną działalność społeczną na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka w Palędziu, krzewienie patriotyzmu wśród lokalnej społeczności i promowanie idei pracy organicznej u podstaw we współczesnej rzeczywistości oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i działalności misjonarza, Ojca Mariana Żelazka.

Posiada cenną w obecnych czasach cechę, łatwość pozyskiwania przychylnych osób i instytucji, które wspomagają Towarzystwo w  realizacji działań.

Maria Popowska swoją wzorową postawą obywatelską, ciężką pracą, zaangażowaniem, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju integracji i budowania postaw kreatywnych wśród różnych środowisk oraz wśród młodego pokolenia, doprowadziła do finalizacji wielu swoich projektów.

Życzymy Laureatce nagrody Wawrzyna Pracy Organicznej zadowolenia z sukcesów, zasłużonej satysfakcji ze zrealizowanych zamierzeń oraz  inspiracji do dalszych planów i pracy na rzecz swojego środowiska.


Unia Wielkopolan jest stowarzyszeniem utworzonym 17 grudnia 1990 r. przez grono aktywnych mieszkańców Wielkopolski z różnych opcji politycznych i światopoglądowych. Obok działalności swoich reprezentantów w radach gmin, Unia Wielkopolan wypracowała własną koncepcję regionalizacji, którą stara się przedstawiać i popularyzować na forum regionalnym oraz ogólnopolskim.

Wśród działań o charakterze naukowym i doradczym ważne miejsce w działalności Wielkopolskiego Instytutu Jakości zajmuje upowszechnianie kultury jakości i filozofii zarządzania przez jakość m.in. poprzez organizowanie takich przedsięwzięć jak: program Wielkopolska Jakość i Konkurs o Wielkopolską Nagrodę Jakości. I właśnie popularyzacja idei jakości tak w sferze gospodarczej jak i społeczno - samorządowej stanowi obecnie wizytówkę Unii Wielkopolan.
Promowanie idei jakości nie wyczerpuje obecnego zakresu działań Unii Wielkopolan. Stowarzyszenie nie zapomina o wielkopolskich tradycjach – o ich pielęgnowaniu i zachęcaniu do ich lepszego poznawania. Wspiera edukację regionalną oraz wszelkie inicjatywy służące utrwalaniu dobrych wzorców z przeszłości, którymi szczycą się wszyscy Wielkopolanie, aczkolwiek nie zawsze pamiętają o ich współczesnym zastosowaniu. Od kilku lat Unia jest organizatorem Dni Pracy Organicznej.

Dni Pracy Organicznej to inicjatywa mająca na celu kontynuowanie wielkopolskich tradycji pracy organicznej, utrwalająca w społeczeństwie dobre wzorce z przeszłości. W ramach obchodów organizowane są wydarzenia społeczno - kulturalne i naukowe, symboliczne uczczenie Organiczników, konferencje naukowe, konkursy dla młodzieży szkolnej czy występy artystyczne.

Przez ową pracę organiczną najczęściej rozumiemy pracę nad obronnością ludności polskiej znajdującej się pod zaborami. Praca organiczna była realizowana na różnych polach. Kiedyś jej istotą była obrona tego, co polskie. Broniono ziemi i języka polskiego, tworzono rodzime podmioty gospodarcze, prowadzono działalność wychowawczą.

Dziś współczesna gospodarka ma nieco inny charakter niż gospodarka XIX-wieczna. Przeżywamy obecnie mocny wzrost znaczenia nowoczesnych technologii i dominującą rolę internetowych mediów czy telewizji. Z tego powodu także praca organiczna pod dzisiejszymi „zaborami” musi być prowadzona w nieco inny sposób i rozumiana być nieco inaczej niż kiedyś.

Relacja z wydarzenia - TUTAJ

Więcej zdjęć - TUTAJ

BS. fot. BS. Unia Wielkopolan