Oczyszczalnia w Dąbrówce zwiększy swoją przepustowość. Na placu budowy zostały wykonane pierwsze prace związane z prowadzoną najdroższą inwestycją w historii gminy Dopiewo, której wartość wynosi ponad 43 mln. zł.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce, w wyniku której przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 3700 m3/d. Oczyszczalnia już raz była rozbudowywana w latach 2013-2014 jednak jej znaczne obciążenie związanej z szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz wzrostem liczby mieszkańców w miejscowościach przez nią obsługiwanych, konieczna jest ponowna rozbudowa. 

Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków z miejscowości: Dąbrówka, Dąbrowa, Gołuski, Palędzie, Zakrzewo oraz części Dopiewca i Skórzewa. 

Wartość umowy wynosi: 43 499 934,00 zł.
Termin realizacji inwestycji to lipiec 2024 r.
Wykonawcą jest firma MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych.

W 2020 roku Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie na realizacje powyższej inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,4 mln zł

MJ fot. JB