„Skórzewo Skatepark - przez zabawę na Olimpiadę”, „Park wiejski w Gołuskach” i „Bezpieczny strażak - bezpieczna gmina” - to zwycięskie projekty tegorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki największej liczbie głosów na swoim terenie (Gmina została podzielona na grupy sołectw) zostaną one zrealizowane przez Gminę Dopiewo w 2023 r. Łącznie oddano blisko 6,2 tys. głosów.

Po raz pierwszy głosowanie odbyło się wyłącznie drogą elektroniczną. Oddane głosy weryfikowaliśmy na podstawie danych teleadresowych, poprzez kod przesyłany smsem na wskazany numer telefonu. Głosujący nie podawali numeru PESEL. W wyniku głosowania wybrano trzy projekty, które zostaną zrealizowane w 2023 roku, po jednym z każdej, z trzech grup.

WYNIKI:

GRUPA I - Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

  1. Skórzewo Skatepark - przez zabawę na Olimpiadę - 1.161 głosów = 958,75 głosy skorygowane
  2. Psia zagroda – wybieg dla psów w Skórzewie - 815 głosów = 673,03 głosy skorygowane

Grupa II - Gołuski, Trzcielin, Więckowice

  1. Park Wiejski w Gołuskach - wyposażenie placu zabaw i uporządkowanie leśnej części parku - 174 głosy = 190,30 głosy skorygowane

Grupa III - Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

  1. Bezpieczny strażak - bezpieczna gmina - 2.188 głosów = 2.270,49 głosy skorygowane
  2. Pumptrack! - rowerowy plac zabaw w Konarzewie - 1.607 głosów = 1.600,25 głosów skorygowanych
  3. Skatepark – Minirampa - 237 głosów = 245,93 głosy skorygowane

Dopiewski Budżet Obywatelski - WYNIKI


W tegorocznej edycji zagłosowały 6182 osoby i tyleż głosów było ważnych. Większość, bo 54% głosujących to kobiety (2863), mężczyzn głosowało 2424, czyli 46%. Ze względu na wiek 42% stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 30 do 45 lat, 36% głosujących to osoby poniżej 30 roku życia. 13% to ci mieszkańcy, którzy mają od 46 do 60 lat. Najmniej spośród wszystkich głosujących stanowiły osoby z kategorii 60 + (9 %).

*głosy skorygowane – przelicznik wyrównujący szanse miedzy miejscowościami w danej grupie sołectw.

BSgraf. MJ

Wyniki Budżetu Obywatelskiego