Rada Gminy informuję, że w dniu 3 października 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

 

  1. Wizja lokalna w Zakrzewie, w rejonie ul. Sosnowej.

Powrót do Urzędu około 15.45.

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Podsumowanie wizji lokalnej.
Data wydarzenia: 
2022-10-03 15:00
Komisja Oświaty