O zbrodni w lasach na terenie gminy Dopiewo rozmawiali uczestnicy jednego z panelu, podczas IV Wielkopolskiego Forum Pamięci Narodowej pod nazwą „Zbrodnia niedoskonała. Niemiecki ludobójstwo w okupowanej Wielkopolsce 1939 – 1945”, który odbył się w sobotę 24 września w forcie VII w Poznaniu.

Forum rozpoczął Tomasz Cieślak, który przybliżył temat tajemnic prokuratorskiego śledztwa. Przedstawił akta, które przez lata były nie badane, a nad którymi teraz Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu prowadzi swoje badania. W swoim wystąpieniu przedstawił uczestnikom informacje o istniejących mogiłach oraz o informacjach, z których wynika, że brakuje jeszcze 9 mogił w okolicach obecnej kwatery zapomnianej.

Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny, moderowany przez Martę Szczesiak – Ślusarek z biura Edukacji Narodowej IPN, w którym przybliżono działania mające na celu informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat zbrodni. Paweł Jazy – zastępca Wójta Gminy Dopiewo, opowiedział o działaniach samorządu m.in. ponowne wyznaczenie szlaku Pamięci Narodowej, który trasa od tego roku wynosi 5 km, o postawionych tablicach informacyjnych. Podkreślił fakt, że jako dynamicznie rozwijający się samorząd, musi dbać o integrowanie, informowanie i angażowanie mieszkańców, którzy osiedlają się na tym terenie, a lasy wykorzystują głównie w formie rekreacyjnej. Kolejnym uczestnikiem dyskusji była Zofia Dobrowolska, organizatorka Marszów Pamięci, zapraszając jednocześnie na najbliższy, który odbędzie się 13.10.2022 roku (13.10 miały bowiem miejsce pierwsze transporty do lasów, z 70 siostrami zakonnymi, które zostały zamordowane w dzisiejszej kwaterze duchownych).

Ostatnią uczestniczką panelu dyskusyjnego była Małgorzata Rogal – Dropińska, vice dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie, która przybliżyła działania edukacyjne prowadzone w szkołach. W minionym roku szkolnych, opracowane w latach poprzednich materiał zostały dostrzeżone przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, które przekazano wszystkim placówkom oświatowym w województwie. Kulminacyjnym momentem tego projektu edukacyjnego były wydarzenia 14 czerwca br. Podczas których w lasach po raz pierwszy wszyscy ósmoklasiści uczniów mogło jednocześnie uczestniczyć w wydarzeniach upamiętniających ofiary zbrodni, którą wykonano w naszych lasach. Warto wspomnieć, że za prowadzone działania edukacyjne, Małgorzata Rogal – Dropińska otrzymała nagrodę im. Grażyny Langowskiej.

Na zakończenie panelu o lasach zakrzewsko – palędzkich odbył się wykład prof. Lechosława B. Dworaka, brata jednego z inicjatorów budowy pomnika pomordowanych studentów Uniwersytetu Poznańskiego w lasach, który stoi do dziś w kwaterze studentów uczelni poznańskich.

Przed rozpoczęciem Forum, Paweł Jazy - zastępca Wójta Gminy Dopiewo i Tomasz Kąkolewski - kierownik referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, złożyli znicze, oddając tym samym hołd wszystkim pomordowanym i zamęczonym w forcie VII w Poznaniu.

Więcej o Zbrodni w Lasach Zakrzewsko - Palędzkich i Szlaku Pamięci Narodowej [Kliknij tutaj]

MJ fot. MJ