Przypominamy, że 15 września 2022 roku upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Należność prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach w sprawie zobowiązań podatkowych lub:

  • na rachunek gminy nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu - Oddział w Dopiewie),
  •  w Urzędzie Gminy kartą płatniczą.

Podatek od środków transportowych

Przypominamy, że w dniu 15 września 2022 roku upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Dopiewo: nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001

Termin III raty podatku mija 15 września