W 20. rocznicę przyjazdu do Palędzia o. Mariana Żelazka i spotkania z mieszkańcami odsłonięto drugą tablicę przy ulicy Nowej w Palędziu. Nowa tablica przybliża historię rodziny Żelazków, rozszerza informacje na temat o. Mariana Żelazka oraz przedstawia postać drugiego z braci ks. dr Stanisława Żelazka.

Uroczystego osłonięcia dokonali: Paweł Przepióra – Wójt Gminy Dopiewo, Maria Popowska – Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka, Ojciec Wiesław Dudar SVD, przedstawicielka rodziny Żelazków oraz Agnieszka Grześkowiak – sołtys Palędzie i Radna Rady Gminy Dopiewo.

W uroczystościach, wzięli udział zaproszeni goście w tym: mieszkańcy i potomkowie rodziny Żelazków, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu, przedstawiciele władz samorządowych, siostry zakonne oraz Misjonarze Werbiści z seminarium w Chludowie i Pieniężna.

Po zakończeniu uroczystości przy ulicy Nowej, uczestniczy, przejechali do świetlicy wiejskiej w Palędziu przy ul. Leśnej, gdzie została odprawiona Msza Święta koncelebrowana, odprawiona przez Ojca Jana Wróblewskiego SVD – rektora Seminarium w Chludowie, a o oprawę muzyczną zadbał Chór Gminy Dopiewo - Bel Canto.

Następnie pani Elżbieta, która w 2002 roku witała Ojca Mariana chlebem i solą, podzieliła się wspomnieniem z wizyty, która miała miejsce 20 lat temu. W dalszej kolejności odbyło się sprawozdanie z działalności towarzystwa przedstawione przez p. Barbarę. Na zakończenie sołtys Agnieszka Grześkowiak w imieniu mieszkańców Palędzia i pani Elżbieta w imieniu Towarzystwa wręczyły dyplom uznania dla Państwa Marii i Juliana Popowskich za wieloletnie zaangażowanie w sprawie upamiętnienia o. Mariana Żelazka pochodzącego z Palędzia.


Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka z Palędzia powstało w 2002 r. w związku z wizytą duchownego w Polsce i rodzinnym Palędziu. Ma na swoim koncie przygotowanie wielu wizyt duchownych z Indii, następców i współpracowników o. Mariana, werbistów z ośrodków w kraju i przedstawicieli rodziny misjonarza. Przygotowało albumy, płyty i wystawy o nim. Co roku, w rocznicę śmierci o. M. Żelazka, organizuje obchody związane z patronem. Obecnie liczy 10 członków.

Z inicjatywą palędzkiego Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka, na terenie gminy Dopiewo powstało kilka miejsc pamięci o Misjonarzu: 

  • W 2018 roku w 100. rocznice urodzin misjonarza odsłonięto tablicę pamiątkową przy ulicy Nowej, a w Skórzewie rondo otrzymało imię zasłużonego werbisty z Palędzia.
  • W 2008 roku na głównym skrzyżowaniu w Palędziu stanął obelisk poświęcony duchownemu, wokół którego zagospodarowano skwer zielenią.
  • W 2007 roku na ścianie świetlicy wiejskiej w Palędziu wmurowano tablicę upamiętniającą Jego wizytę.
  • W 2002 roku w związku z nominacją o. M. Żelazka do Nagrody Nobla, za sprawą Towarzystwa, jedna z ulic w Palędziu otrzymała Jego imię.

Więcej na temat Ojca Mariana Żelazka [Kliknij Tutaj].
Galeria zdjęć z uroczystości 11.09.2022 roku [Kliknij Tutaj].

MJ
fot. M. Juskowiak