Konsultacje społeczne dotyczące projektu  ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Skórzewie

PDF icon skorzewo-morelowa_i_brzoskwiniowa-koncepcja_2022-09-06.

PDF icon skorzewo-morelowa_i_brzoskwiniowa-plan_orientacyjny

Uwagi do projektu budowy ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Skórzewie

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Skórzewie.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 26.09.2022 r.

Kontakt:

  • Andrzej Chudziński
  • Referat Inwestycji
Konsultacje drogowe