Zakończono prace związane z budową ulic w Skórzewie: Letniej, Jesiennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie oraz Wiosennej. Zakres przedmiotowy inwestycji obejmował utwardzenie ulic o łącznej długości 1,261 km o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ograniczonej obustronnymi krawężnikami, wykonanie kanalizacji deszczowej, jednostronnych chodników wzdłuż ww. ulic oraz zjazdów indywidualnych do posesji.

W celu uspokojenia ruchu zamontowany został liniowy próg zwalniający płytowy oraz wyniesione skrzyżowania. W wyniku zrealizowanej inwestycji polepszone zostały warunki bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego. Utwardzenie dróg zapewnia bezpośrednie połączenie z istniejącymi zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi, które stale się rozrastają w Skórzewie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 949 935,90 zł, z czego 1 444 160,42 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa ul. Letniej, Jesiennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie oraz Wiosennej (na odcinku połączenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie), wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skórzewie w Gminie Dopiewo”. Wykonawcą inwestycji dla Gminy Dopiewo była firma PERFECTA z Komornik.

Państwowy Fundusz Celowy - belka z flagą i godłem Polski

M. Wolna
fot. M. Juskowiak