Konsultacje społeczne dotyczące projektu ul. Kwiatowej w Gołuskach

PDF icon plan_orientacyjny_kwiatowa_2022.09.08_a4_dla_gminy.pdf

PDF icon plan_sytuacyjny_kwiatowa_2022.09.08_297x700_dla_gminy.pdf

Uwagi do projektu budowy ul. Kwiatowej w Gołuskach

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ul. Kwiatowej w Gołuskach.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 22.09.2022 r.

Kontakt:

  • Andrzej Chudziński
  • Referat Inwestycji

 

Konsultacje drogowe