W tym roku, w 20 rocznicę przyjazdu O. Mariana Żelazka do rodzinnej miejscowości, odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej historię rodziny Żelazków.

11 września br. Sołtys i Rada Sołecka Palędzia oraz Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka z Palędzia organizuje spotkanie wspomnieniowe.

W programie:

15:00 - modlitwa przy krzyżu na ulicy Słonecznej w Palędziu.

15:30 - Odsłonięcie tablicy u zbiegu ulic Nowej i O. M. Żelazka w Palędziu.

16:00 – Msza św. w świetlicy przy ulicy Leśnej 17 w Palędziu.

 

Data wydarzenia: 
2022-09-11 15:00
Plakat okolicznościowy