Konsultacje społeczne dotyczące projektu ul. Lubczykowej w Palędziu

PDF icon 01_plan_orientacyjny.pdf

PDF icon 03_plan_sytuacyjny.pdf

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ul. Lubczykowej w Palędziu.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta. Po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 14.09.2022 r.

Kontakt:

  • Andrzej Chudziński
  • Referat Inwestycji

 

konsultacje drogowe