Po chrust tylko za zgodą leśniczego

W reakcji na rosnące ceny surowców energetycznych przedstawiciele rządu przypomnieli ostatnio, że w lesie można na własny użytek - za drobną opłatą - zbierać chrust. Okazuje się, że po wystąpieniach reprezentantów ministerstwa środowiska Polacy rzucili się po tani opał. Leśnicy ostrzegają, że chrustu może zabraknąć, a niektórzy już wprowadzili reglamentację.

Leżące w lesie drewno nie może zostać zabrane bez zgody i wiedzy leśniczego. Podobnie nie można samodzielnie pozyskiwać chrustu, wycinać gałązek, zbierać mchu czy nawet porostów. Zbieranie chrustu na dużą skalę może skutkować ukaraniem mandatem. Las i każdy jego element jest dobrem społecznym, ale stanowi majątek skarbu państwa, którym zarządzają w imieniu społeczeństwa leśnicy.

Jak można legalnie zbierać chrust

Istnieje i zawsze istniała forma pozyskania samemu materiału na opał, cieńszego i gorszej jakości tzw. drobnicy opałowej, którą wyrobić sobie trzeba z konarów, grubszych gałęzi, wierzchołków po ściętych drzewach i krzewach. Są to tzw. odpady poeksploatacyjne po wykonanych cięciach np; zrębowych, trzebieżowych lub po cięciach sanitarnych.

Najpierw trzeba bowiem zgłosić się do leśniczego, który wskaże miejsce, w którym możemy drewno pozyskać (w cennikach często są to miejsca po „zrywce” drewna, czyli już po wycince i zabraniu najgrubszych i najcenniejszych kawałków drewna). Naszym zadaniem będzie złożenie drewna na stosie, który później obmierzy i wyceni leśnik.

Chętny do pozyskania „samowyrobu”, każdorazowo musi zgłosić się do leśniczego, który wskaże i wytyczy powierzchnię, z której należy wyrobić sobie gałęziówkę. Nastąpi tzw. wprowadzenie na powierzchnię roboczą, zostaną omówione warunki techniczne według których należy wyrabiać i układać w stosy w celu przygotowania tego surowca do odbioru, czyli do pomiaru i oszacowania objętości. Zostanie wypełniony dokument tzw. oświadczenie, który po podpisaniu będzie upoważniał daną osobę do legalnego pozyskania gałęziówki.

- „Po zakończeniu prac na wskazanej powierzchni i poinformowaniu o tym leśniczego, następuje pomiar i ocechowanie ułożonych stosów i sporządzenie dokumentów przychodowych na podstawie których można wystawić asygnatę, czyli dokument poświadczający zakup wyrobionego przez siebie drewna i uprawniający do zabrania (wywozu) tego drewna z lasu. Taka forma wyrobienia sobie samemu drobnicy opałowej jest na pewno korzystna cenowo, ponieważ jeden metr sześcienny (kubik) w nadleśnictwie Więckowice kosztuje ok.25 zł z vat.” - tłumaczy Jarosław Jańczak, Leśniczy Leśnictwa Więckowice.

Jak skontaktować się z leśniczym

Wszelkie pytania dotyczące pozyskiwania chrustu, zakupu drewna i choinek itp. prosimy kierować bezpośrednio, najlepiej telefonicznie do naszych leśniczych. Poniżej podajemy dane teleadresowe do Nadleśnictw, które obsługują tereny leśne w Gminie Dopiewo:


Więckowice

Jarosław Jańczak

61-81-48-361; 696-08-01-34

e-mail: jaroslaw.janczak@poznan.lasy.gov.pl

Adres:

Leśnictwo Więckowice
Więckowice 1
62 – 070 Dopiewo


Wielka Wieś

Jerzy Rogoziński

61-81-34-142; 696-08-01-32

e-mail: jerzy.rogozinski@poznan.lasy.gov.pl

Adres:

Leśnictwo Wielka Wieś
Ul. Leśna  50
Rybojedzko
62 – 060 Stęszew


Beata Spychała fot. Łukasz Walter/Nadleśnictwo Konstantynowo

Drewno w Lesie Państwowym