Z okazji święta Wójt Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra i zastępca Wójta Gminy Dopiewo  – Paweł Jazy, odwiedzili strażników składając im najserdeczniejsze życzenia.

z okazji przypadającego dziś „Dnia Straży Gminnej” dziękuję wszystkim strażnikom za wkład osobisty i zaangażowanie w rozwój Straży Gminnej w Dopiewie, która od 13 lat dba o bezpieczeństwo mieszkańców, porządek służbami – Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym.

Od czasu powołania do życia Straży Gminnej do dziś liczba mieszkańców Gminy Dopiewo się podwoiła. Zmieniły się w tym okresie warunki pracy strażników gminnych, jak również potrzeby naszej wspólnoty samorządowej w zakresie bezpieczeństwa. Straż Gminna, realizując zadania w zmieniającym się otoczeniu społecznym, nabyła wyjątkowe kompetencje i zebrała cenne doświadczenia, stając się profesjonalną i dobrze przygotowaną na nowe wyzwania formacją.

Życzę wszystkim strażnikom gminy Dopiewo wiele szczęścia i pomyślności nie tylko w pracy, ale i w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Dopiewo
dr Paweł Przepióra


W Polsce funkcjonowanie Straży Gminnych umożliwiła Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Straż Gminna w Dopiewie powołana została w 2009 roku, tworzy ją pięcioro strażników:

  • Adam Półtoraczyk – komendant,
  • Tomasz Strugacz,
  • Radosław Zając,
  • Paweł Szmania
  • Renato Przygodzki

W 2022 roku Straż Gminna zyskała nową siedzibę przy ul. Łąkowej 5a w Dopiewie

MJ