Dożynki, zwane Świętem Plonów, podsumowują okres żniw i zbiorów. Organizowane są na przełomie sierpnia i września. W tym roku, podobnie jak przed rokiem, uroczystości będą miały charakter przede wszystkim religijny. Dziękczynne msze św. odbędą się w kościołach parafialnych:

  • Dopiewo – w niedzielę 4 września o godz. 14:00 (uroczystość gminna, oprawa mszy: Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto” oraz Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, po mszy występ orkiestry przed kościołem).

Zapraszamy do udziału nie tylko rolników.

UG

Wieniec dożynkowy