6 rocznicę nadania sztandaru obchodzili 15 sierpnia, w święto kościelne Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, sołtysi Gminy Dopiewo. Uroczystość odbyła się w kaplicy nowej Parafii pw. Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie, z udziałem duchownych, przedstawicieli samorządu i mieszkańców. Oprawę muzyczną wydarzenia wzbogaciła Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.

Najważniejsze święto maryjne w kościele katolickim ma dla sołtysów Gminy Dopiewo szczególne znaczenie.  Matkę Boską Zielną wybrali na swoją patronkę, a Jej wizerunek umieścili na swoim sztandarze, wraz z hasłem Bóg – Honor – Ojczyzna. Na drugiej jego stronie znalazł się herb Gminy Dopiewo, otoczony nazwami 11 jej sołectw: Dąbrowy, Dąbrówki, Dopiewa, Dopiewca, Gołusek, Konarzewa, Palędzia, Skórzewa, Trzcielina, Zakrzewa i Więckowic. Sztandar ujrzał światło dzienne w 2016 r. Od wtedy towarzyszy sołtysom w najważniejszych gminnych i regionalnych wydarzeniach.

Co roku, w sierpniu, obchodzą oni  rocznicę jego nadania w innej parafii. W tym roku w nowej kaplicy oddanej wiernym niedawno - przy ul. Ks. S. Kozierowskiego między Skórzewem a Dąbrową.

W poczcie sztandarowym, podczas uroczystości rocznicowych, tym razem honory pełnili: Marian Czekalski (sołtys Zakrzewa), Walenty Moskalik (sołtys Skórzewa) i Krzysztof Dorna (sołtys Dąbrowy). Dary przekazywały prowadzącemu mszę św. proboszczowi - ojcu Dariuszowi Laskowskiemu – Mariola Nowak (sołtys Dopiewca) i Anna Kwaśnik (sołtys Więckowic), a kwiaty – żona Krzysztofa Dorny.
Ojciec Dariusz jest paulinem i od niedawna proboszczem obu skórzewskich parafii - tej nowo powołanej, jak i tej istniejącej w Skórzewie od XIV w.

W kazaniu proboszcz wyjaśnił na czym polega służba Maryi Bogu, znaczenie Jej wniebowzięcia i bycia niepokalaną (nie dotknął Jej grzech pierworodny). Odniósł się również do symboliki kwiatów i ziół (duchowa dojrzałość Maryi do służby – „Oto ja służebnica pańska…”).  Zwrócił także uwagę na służbę tych, którzy sprawują funkcje społeczne i pełnią władzę. - Sołtys jest jak ksiądz, który odwiedza mieszkańców po kolędzie, rozmawia z nimi, zajmuje się ich sprawami, służy, bo władza jest służbą, a nie przywilejem. Nie ma tu miejsca na pychę - mówił. Dwukrotnie przywołał powiedzenie „Pycha z nieba spycha”. Dodał, że w chrześcijaństwie każdy służy drugiemu człowiekowi.

Oprócz ojców paulinów, na mszy obecni byli proboszczowie sąsiednich parafii - ks. dziekan Karol Górawski z Dąbrówki i ks. Adam Sczaniecki, od roku sprawujący funkcję proboszcza w Konarzewie.
Stronę samorządową, oprócz sołtysów z większości spośród 11 sołectw Gminy Dopiewo, reprezentowali, m.in.: Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra i Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Nowaczyk, a także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak i Wicestarosta Poznański – Tomasz Łubiński.

Po mszy Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo dała na placu przed kaplicą krótki koncert.

Tekst i fot. Adam Mendrala

żeby zobaczyć więcej zdjęć - kliknij tutaj