Dwudziestu seniorów z gminy Dopiewo otrzymało opaski życia, które zostały zakupione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Zastępca Wójta Gminy Dopiewo Paweł Jazy w Klubie Seniora w Konarzewie wręczył seniorom bezpłatne opaski życia, które połączone są z usługą opieki na odległość, tzw. teleopieki, w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, poprzez wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.  

Dodatkowo opaska bezpieczeństwa posiada m.in.: lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami. Umożliwia komunikację dwustronną w celu prowadzenia rozmów z centrum teleopieki. Senior samodzielnie może sprawdzić ciśnienie, temperaturę, natlenienie krwi czy liczbę kroków, którą przeszedł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 z Funduszu przeciwdziałania „Covid-19”. Wartość projektu to 32 404,56 zł, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Dopiewo - seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

MJ fot. M.Juskowiak