Ul. Grunwaldzka - zmiany przy powstającym węźle przesiadkowym

Wykonawca zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” informuje, że w dniu 08.08.2022 r o godz. 7.00 planuje wdrożenie zmienionej organizacji ruchu w ramach „Projektu czasowej organizacji ruchu – Etap 5.1 – przebudowa sieci” zatwierdzenie nr: KPRM-XVII.7221.2.711.2022.

Z uwagi na postęp prac związanych z budową węzła przesiadkowego na granicy Poznania i Plewisk, konieczne są kolejne zmiany organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej. Umożliwią one kontynuację przebudowy sieci infrastruktury podziemnej.

Zmiany wprowadzone zostaną 8 sierpnia (poniedziałek) i potrwają do dwóch tygodni. Dotyczą fragmentu ul. Grunwaldzkiej po stronie Poznania, w rejonie ul. Twardogórskiej. Przekrój ulicy zostanie zawężony przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego. W tych dniach zamknięty będzie chodnik po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od posesji nr 395 do nr 401. Piesi proszeni są o korzystanie z przejść w rejonie posesji nr 390/391 oraz 402/403. Tymczasowo wyłączone z ruchu zostanie także przejście przez ul. Grunwaldzką przy skrzyżowaniu z ul. Twardogórską. W  trakcie prac dojścia i dojazdy do poszczególnych posesji zostaną zachowane.

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Poznańskie Inwestycje Miejskie

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego