Rada Gminy informuję, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji:
  2. Analiza wniosków w sprawie powołania nowych form ochrony przyrody oraz nadania im stosownych nazw.
  3. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ul. Szarotkowej, dz. 362/3.
  4. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewie, w rejonie ul. Poznańskiej i linii kolejowej.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, w rejonie ul. Osiedle, Skrytej i Wichrowej.
  6. Wniosek w sprawie wykupu od Gminy dz. 245/37 w Dąbrowie i dz. 46/2 w Zakrzewie.
Data wydarzenia: 
2022-08-08 15:00
Rada Gminy Dopiewo podczas obrad