Chcesz być wystawcą podczas „Pożegnania Wakacji”, Park w Skórzewie - 3 września, dołącz do nas: 797 878 122, mail: michalsobczyk@magicevents.vip


Urząd Gminy Dopiewo zaprasza firmy o doświadczeniu branżowym do współpracy przy organizacji tzw. „strefy gastronomicznej” podczas wydarzenia plenerowego POŻEGNANIE WAKACJI 2022, które odbędzie  się w Skórzewie w sobotę 3 września 2022 r. (preferowane food trucki). Czekamy na oferty kompleksowe, na zasadzie wyłączności, albo obsługi w zakresie częściowym (gastronomia - w tym food trucki, handel; własne źródło / żródła zasilania, np. agregat dostosowany do potrzeb).

Termin składania ofert: poniedziałek 8 sierpnia 2022 r., do godz. 12:00. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Oferta: POŻEGNANIE WAKACJI 2022 – strefa gastronomiczna” - albo osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Dopiewo, albo listownie (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy). Adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo.

POŻEGNANIE WAKACJI 2022 – to wydarzenie w dwóch odsłonach i w dwóch lokalizacjach:

 • park w Skórzewie przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Zakręt w Skórzewie – impreza kulturalna, muzyczno – taneczna, o charakterze masowym - wystąpią: Michał Szczygieł (koncert), zespół CANDELA (koncert), DJ OSMAR (zabawa), KTS ACTIVUS, profesjonalni tancerze i animatorzy tańca; godziny imprezy 16:00 – 24:00; miejsce gastronomii – okolice betonowego placu w parku).
 • teren przy „Orliku 2012” i szkole podstawowej nr 2 w Skórzewie – impreza sportowa, obejmująca: zawody „Runmageddon Kids” i dmuchańce - dla dzieci; tor zręcznościowy typu Olimp / Ninja Warrior - dla młodzieży i dorosłych; godziny imprezy: 14:00 – 18:00)

Każda oferta powinna zawierać :

 • informacje o doświadczeniu Oferenta,
 • oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień i wszelkich atestów wymaganych przepisami prawa, dotyczących spełnienia przez oferenta norm bezpieczeństwa.
 • informację o zapewnieniu koordynacji spraw związanych z obsługą (w oferowanym zakresie, w miejscu wydarzenia) i o gotowości do wizji lokalnej terenów,
 • informację o punktach, które oferent przewiduje dla każdej z lokalizacji,
 • dane osoby do kontaktu z Gminą (tel., e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, firma).
 • propozycję kwoty za wyłączność (kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, które Wykonawca wyłoniony w drodze tego postępowania, zobowiązuje się wpłacić na rzecz Gminy Dopiewo do 20 lipca 2022 r. - na konto Gminy Dopiewo),
 • oświadczenie o respektowaniu rygorów epidemicznych, w przypadku konieczności ich zastosowania,

Oferta w części gastronomicznej powinna zawierać informacje (z podziałem na obydwie lokalizacje) o:

 • ilości gwarantowanych punktów konsumpcyjnych (preferowane food trucki - proszę podać które punkty to food trucki),
 • ilości miejsc siedzących, w tym ilości miejsc siedzących pod parasolami, przeznaczonych dla konsumujących,
 • proponowanym menu (atutem będzie różnorodność menu), wraz z cennikiem,
 • zapewnieniu dla Gminy Dopiewo talonów konsumpcyjnych (talony na posiłek i napój: 100 sztuk typu „standard” i 100 sztuk typu „VIP” - z określeniem menu mieszczącego się w talonie).

Oferta w części handlowej powinna zawierać informacje o:

 • asortymencie proponowanych stoisk handlowych (usługi, sprzedaż, zabawki, rękodzieło, biżuteria, inne).

Dodatkowe informacje:

 • Oferent zapewnia własne źródła zasilania, np. argegat, dostosowany do potrzeb zorganizowanej przez siebie „strefy gastronomicznej” i punktów handlowych, wraz z odpowiednio zabezpieczoną instalacją i obsługą),
 • organizator zastrzega sobie prawo do organizacji stoiska własnego i partnerów organizacyjnych wydarzenia, o charakterze informacyjnym, promocyjnym, charytatywnym, itp.
 • nie ma możliwości instalacji urządzeń wesołego miasteczka, itp.

Szczegóły programu podajemy na stronie dopiewo.pl - tutaj .

Wydarzenie nai profilu gminnym na fb - tutaj .

Kontakt: Adam Mendrala, tel. 512 465 109 (dni powszednie, w godz. 9:00 -15:00).

UG

 

Data wydarzenia: 
Od 2022-09-03 14:00 do 2022-09-04 00:00
Pożegnanie Wakacji 2022