Konsultacje społeczne dotyczące projektu ul. Okrężnej w Dąbrowie

PDF icon plan_orientacyjny.pdf

PDF icon plan_sytuacyjny_20220712-420x800.pdf

Uwagi do projektu budowy ul. Okrężnej w Dąbrowie.

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ul. Okrężnej w Dąbrowie.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta. Po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 24.08.2022 r.

Kontakt:

  • Andrzej Chudziński
  • Referat Inwestycji

 

Koparka na budowie ulicy w gminie Dopiewo