Gmina Dopiewo zrealizuje w tym roku kolejną inwestycję w ramach programu „Deszczówka”. Po raz trzeci Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie dotację na budowę systemów gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych. W ramach projektu pn. „Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na boisku w Konarzewie” planowane jest wykonanie zbiornika o pojemności ok. 40 m3 wraz z pompą zatapialną oraz hydrantem ogrodowym stanowiącym punkt czerpalny umożliwiający wykorzystanie zebranej wody do nawadniania boiska. Szacowany koszt projektu wynosi niecałe 169 tys. zł, z czego aż 100 tys. zł stanowi kwota otrzymanego dofinansowania.

Umowę dotacji dnia 28 lipca 2022 r. podpisał Wójt Gminy Dopiewo – dr Paweł Przepióra przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dopiewo – Małgorzaty Mazurek.

W ubiegłorocznych edycjach programu Gmina Dopiewo z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Wielkopolskiego zrealizowała 3 projekty. Wykonano wówczas zbiorniki magazynujące wodę deszczową wraz z systemem rozprowadzającym deszczówkę przy budynku przedszkola w Konarzewie, na boisku w Palędziu oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie.

Głównym celem programu „Deszczówka” jest promowanie działań zapobiegającym negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych oraz wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacja umożliwiającą jej zagospodarowanie.

Wyniki konkursu: Uchwala XLIV/858/22 (umww.pl).

Milena Wolna, fot. arch UMWW