Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można składać już od poniedziałku. To druga z możliwych w ciągu roku okazji do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który rolnicy wykorzystują w swojej pracy.

Każdy Rolnik, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Dopiewo, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w terminie

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

może złożyć odpowiedni wniosek do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie do 31 października 2022 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z oświadczeniem, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

Szczegółowe informację dotyczące zwrotu podatku akcyzowego znajdą Państwo na stronie: gov.pl

 

Herb Gminy Dopiewo