Umowa dotycząca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrówce o wartości prawie 43,5 mln zł została podpisana 20 lipca w Urzędzie Gminy Dopiewo przez Pawła Przepiórę - Wójta Gminy Dopiewo, Piotra Zwardonia - Prezesa Zarządu i Dariusza Bajora Wiceprezesa Zarządu MIKO-TECH Sp. z o.o.

W ramach zadania rozbudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce, w wyniku której przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 3700 m3/d. Oczyszczalnia rozbudowywana była już w latach 2013-2014 ze wzg. na znaczny wzrost obciązenia pracy oczyszczalni związanej z szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz wzrostem liczby mieszkańców na terenach obsługiwanych przez tę oczyszczalnię, konieczna jest jej dalsza rozbudowa. 

Obecnie oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków z miejscowości: Dąbrówka, Dąbrowa, Gołuski, Palędzie, Zakrzewo oraz części Dopiewca i Skórzewa. Realizacja projektu jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę poprawy standardu życia i ochrony zdrowia mieszkańców, ma również poprawić stan środowiska naturalnego, zwiększyć atrakcyjność gospodarczą poprzez uzbrojenie terenów przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów oraz rozbudowę budownictwa mieszkaniowego.

Wartość umowy wynosi: 43 499 934,00 zł.
Termin realizacji inwestycji to lipiec 2024 r.
Wykonawcą jest firma MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych.

W 2020 roku Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie na realizacje powyższej inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,4 mln zł

Jest to największa z dotychczasowych inwestycji realizowanych przez Gminę Dopiewo. 

MJ/MB fot B. Spychała

 

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni w Dąbrówce