Szanowni Państwo do tegorocznej 7. edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 6 projektów, wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane:

Poniżej lista projektów na które będzie można głosować w terminie od 15.09.2022 do 30.09.2022:

Grupa I Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

  1. Skórzewo - Skatepark- przez zabawę na Olimpiadę – 145 000,00 zł (ul. Kozierowskiego pomiędzy bieżnią a parkingiem dz. 425/207, 425/204, Marcin Nagórski, Skórzewo)
  2. Psia Zagroda – wybieg dla psów w Skórzewie – 144 900,00 zł (ul. Leśna, Spółdzielcza, dz. 421/6, Jarosław Nowicki, Skórzewo)

Grupa II Gołuski, Trzcielin, Więckowice

  1. Park Wiejski w Gołuskach – wyposażenie placu zabaw i uporządkowanie leśnej części parku – 60 000,00 zł (ul. Polna dz. 40, 41/2, 41/3, Michał Pankiewicz, Gołuski)

Grupa III Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

  1. Bezpieczny strażak - bezpieczna gmina - 95 000,00 zł (ul. Leśna 17, dz. 48, Paweł Czyż, Palędzie)
  2. Skatepark – Minirampa – 95 000,00 zł (ul. Leśna 17, dz. 48, Tytus Czaja, Palędzie)
  3. Pumptrack! – rowerowy plac zabaw w Konarzewie - 95 000, 00 zł (teren przy przedszkolu ul. Kościelna dz. 562/14, 562/15, Marzena Szymczak – Rowińska, Konarzewo)

Strona główna Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego: https://dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski