Gmina Dopiewo otrzymała dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Bukowskiej (wraz z budową chodnika) oraz budowa ulicy Wiśniowej w Konarzewie” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 2 030 000, 00 zł, wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 900 000, 00 zł. 

W ramach inwestycji przebudowana zostanie ul. Bukowska (wraz z budową chodnika) oraz budowa ul. Wiśniowej w Konarzewie.

Zakres prac na ul. Bukowskiej:

  • wybudowany zostanie pas drogowy o długość: ok. 770,0 m; - szerokość jezdni: 5,5 m;
  • wybudowany zostanie chodnik o szerokości: 2,0 m.
  • wybudowane zostanie oświetlenie uliczne;
  • ulica zyska kanał technologiczny;
  • przebudowane zostaną wpusty i przykanaliki.

Zakres prac na ul. Wiśniowej:

  • wybudowany zostanie pas drogowy o długości: ok. 205,0 m; - szerokość jezdni: 5,20 – 5,60 m;
  • wybudowanie zjazdu, 
  • budowa kanału deszczowego o dł. ok. 214,0 m.

Dokumenty potwierdzające otrzymanie dofinansowania 15.07.2022 r. z rąk Michała Zielińskiego - Wojewody Wielkopolskiego i Bartłomieja Wróblewskiego - posła na Sejm RP, odebrała Małgorzata Wzgarda - Sekretarz Gminy Dopiewo

Planowana inwestycja ma na celu poprawę układu komunikacyjnego w rejonie, gdzie przewiduje się wzrost budownictwa mieszkaniowego, a także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów na budowanym odcinku dróg.

Planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2023 roku.

MJ