Zakończyła się budowa ulicy Polnej w Skórzewie. Ulica łącząca ul. Poznańską z ul. Ogrodową była ostatnią nieutwardzoną przyległą do głównej ulicy w miejscowości. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i komfort przejazdu w tym rejonie. 

Droga po przeprowadzeniu inwestycji posiada: jezdnię na całej długości (ok. 400 m), progi zwalniające, chodnik oraz kanalizację deszczową. Usunięto w tym rejonie wszystkie kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, a po przebudowaniu istniejącej infrastruktury, droga zyskała również oświetlenie. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,5 mln zł.

Wykonawcą prac była firma: RDR Sp. z o.o. z Czerwonaka.

MJ fot. M. Juskowiak