Gmina Dopiewo sprzedaje działki przeznaczone pod działalność gospodarczą położone w Skórzewie o powierzchni 2272 i 2572 m2. Zapraszamy do udziału w przetargach. Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 19 sierpnia 2022 roku w sali nr 103 Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c.

Szczegóły podaje Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dopiewo (dział z ogłoszeniami przetargów - tutaj).

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacać do dnia 16 sierpnia 2022 roku na konto Urzędu Gminy Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Dopiewie 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (w tytule należy podać nr działki, której wadium dotyczy oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu)

W odnalezieniu działki na mapie z pomocą przyjdzie interaktywna mapa pod adresem dopiewo.e-mapa.net

Data wydarzenia: 
2022-08-19 Od 00:00 do 23:55
Herb Gminy Dopiewo