Gmina Dopiewo otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację w wysokości 21700 zł w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”.

Umowę w tej sprawie podpisał Zastępca Wójta Gminy Dopiewo Paweł Jazy przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Dopiewo Małgorzaty Mazurek oraz w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

W uroczystości podpisania umów 7 lipca 2022 r. udział wzięło 11 samorządów lokalnych.

Utworzenie na terenie Gminy Dopiewo „Dopiewskiej Jadłodzielni”, ma na celu wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Gminie Dopiewo, realizacja przedsięwzięcia służy również promocji niemarnowania żywności, kreowaniu społeczeństwa, które w sposób zrównoważony korzysta z zasobów i inspiracji do mądrego korzystania z żywności. Dzięki utworzeniu Jadłodzielni zbudowana zostanie infrastruktura umożliwiająca wymianę produktów spożywczych pomiędzy mieszkańcami Gminy Dopiewo.

Powyższy cel jest spójny z celem konkursu, tj. wsparcie inicjatyw mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce.

„Dopiewska Jadłodzielnia” będzie utworzona przy budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, w pobliżu znajduje się także budynek Ośrodka Zdrowia, Szkoła Podstawowa oraz zabudowa mieszkaniowa. Miejsce, w którym zaplanowano utworzenie jadłodzielni odwiedzane jest często przez mieszkańców ze względu na umiejscowienie wyżej wspomnianych podmiotów, dzięki temu mieszkańcy będą mogli dzielić się i częstować żywnością.

Planowane efekty utworzenia „Dopiewskiej Jadłodzielni to:

  1. ograniczenie marnotrawstwa i strat żywności w Gminie Dopiewo,
  2. promocja niemarnowania żywności,
  3. zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat skutków marnowania żywności,
  4. wsparcie osób potrzebujących poprzez przekazywanie żywności.

OPS